Biuro sprzedaży – Poznań

zapraszamy do kontatku

NIP: 699-14-54-661, Regon: 410336790
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000104647
Wysokość kapitału zakładowego - 11 466 522 PLN

ul. Koronkarska 8
61-005 Poznań
Polska

+48 61 651 55 69