Kontakt

zapraszamy do kontaktu

Bolsius Polska Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Koronkarska 8
61-005 Poznań
Polska
NIP: 699-14-54-661
Tel: +48 61 651 55 55
Fax: +48 61 651 55 69
E-mail:
Marketing – marketing@pl.bolsius.com
Kadry – kadry@pl.bolsius.com
Reklamacje – reklamacje@pl.bolsius.com
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000104647
Wysokość kapitału zakładowego – 11 466 522,00 PLN